Transparentní účet

Název: STAŇO OTA | Číslo: 115-7641680247/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 2. 2019 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 0,28 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
13. 12. 2018 200,00 CZK 2018526 / 308 / — STAŇO OTA (5184700257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU