Transparentní účet

Název: STAŇO OTA | Číslo: 115-7641680247/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 9. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
5. 9. 2018 - 6 000,00 CZK 2018121 / 308 / — ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY DANTON S. (78-2419840227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 8. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
13. 8. 2018 - 8 276,00 CZK 301181025 / 308 / — (379065/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU