1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
27. 5. 2019 - 0,43 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
27. 5. 2019 - 1,25 CZK 9 / 558 / — STAŇO OTA (5184700257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 5. 2019 30,00 CZK 5703212405 / 308 / — STAŇO OTA (5184700257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
30. 4. 2019 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 4. 2019 - 0,02 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK