Transparentní účet

Název: STARK ROMAN | Číslo: 115-1172230237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
21. 9. 2018 500,00 CZK — / — / — Růžičková Marcela (1598690003/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
TEODOR BOTOŠ
21. 9. 2018 500,00 CZK — / — / — Václav Šíma (1025679376/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Václav Šíma
21. 9. 2018 500,00 CZK — / — / — Kartáková Jana (1245700173/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Karták Jan I4
19. 9. 2018 500,00 CZK 9 / 558 / — KOROČINSKÁ BLANKA (5193560217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Korocinsky Ondrej
18. 9. 2018 500,00 CZK 9 / — / — Pavel Mach (350709001/5500)
Pavel Mach
Michal Mach, I1