Transparentní účet

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-JUND | Číslo: 43-6832150287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 9. 2018 7 437,00 CZK — / — / — Kopřivová Hana (687921163/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 9. 2018 9 602,00 CZK 65000024 / — / — HORTOVÁ TEREZA (183827966/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 9. 2018 5 448,00 CZK 65000008 / — / — RYASHKO IHOR (222809681/600)
INT 17.09.18/21 18 16 0394688
najem 10/2018 Ihor Ryashko
18. 9. 2018 - 462,40 CZK 5137480862 / 308 / — (133790245/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 9. 2018 - 1 830,00 CZK 5718 / 308 / — STRÝČEK ROMAN (7302100287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU