Transparentní účet

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-JUND | Číslo: 43-6815810247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 8. 2018 - 10 000,00 CZK 8804542 / 1178 / 1000000 PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB (19-5369120267/100)
20180817 PLATEBNÍ KARTY
0008804542 00 103338
KB ATM VESLARSKA 56 BRNO CZ 90 5168 93** **** *995 ECMC 16.08.2018 10.000,0
15. 8. 2018 - 605,00 CZK 4106758861 / 968 / — (4975382/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 8. 2018 - 1 140,00 CZK 5218 / 308 / — STRÝČEK ROMAN (7302100287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 8. 2018 - 1 694,00 CZK 1645012797 / 308 / — (17494713/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 8. 2018 - 2 043,00 CZK 1316023906 / 308 / — E.ON DISTRIBUCE, A.S. (27-9426120297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU