Transparentní účet

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-JUND | Číslo: 43-6815810247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 4. 2018 15 220,00 CZK 1020000010 / 308 / — ZOČZS Brno Osika (1349284389/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 4. 2018 - 17 000,00 CZK 187082 / 308 / — PASOHLÁVSKÁ REKREAČNÍ S.R.O. (107-3774450287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 4. 2018 4 318,00 CZK 42018 / 968 / — STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRN (43-6831820277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
19. 4. 2018 - 750,00 CZK 750 / 968 / — STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRN (43-6832150287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 4. 2018 - 22 627,00 CZK 118040 / 308 / — (1331093015/3030)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU