Transparentní účet

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-JUND | Číslo: 43-6815810247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 12. 2018 484,00 CZK 26275953 / 308 / — DRAZEB.SPOL.MORAVA (178404758/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
5. 12. 2018 5 000,00 CZK 31117 / — / — SEDLÁČEK PETR (43-1107080287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
5. 12. 2018 500,00 CZK 40062018 / — / — Technické sítě Brno, (2025576339/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
MCBJUN/04006/2018
5. 12. 2018 125,00 CZK — / 379 / — MITEV ZLATKO (3211456650/6800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
5. 12. 2018 - 228,00 CZK 189300057 / 308 / — (111211222/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU