Transparentní účet

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-JUND | Číslo: 43-6815810247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 4. 2019 250,00 CZK 1010100462 / — / — LABSKA LUCIE (234737654/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Pes I.
17. 4. 2019 17 852,00 CZK 1020000009 / 379 / — CESKA POSTA, S.P. (160987123/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
posta 601344 15.04.2019 c 3004 MIROSLAV HOSER SKALKA-CZS NAJEMNE ZO SKALK A
17. 4. 2019 - 13 575,00 CZK 19120003 / 308 / — VLASTIMIL STRÖER S.R.O. (43-5356040217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 4. 2019 - 52 030,00 CZK 1645013225 / 308 / — (17494713/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 4. 2019 - 1 324,95 CZK 9301001109 / 308 / — TRADE FIDES, A.S. (6987310257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU