Transparentní účet

Název: STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY | Číslo: 115-7528030277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 10. 2018 - 2 662,00 CZK 3306000036 / — / — (420575329/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 10. 2018 - 9 621,00 CZK 2118028504 / 308 / — MAFRA A.S. (1218942011/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 10. 2018 - 999,00 CZK 180101243 / 308 / — STUDIO 66 & PARTNERS S.R.O. (35-6472060287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 10. 2018 - 1 997,00 CZK 180101242 / 308 / — STUDIO 66 & PARTNERS S.R.O. (35-6472060287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 10. 2018 - 333,00 CZK 180101246 / 308 / — STUDIO 66 & PARTNERS S.R.O. (35-6472060287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU