Transparentní účet

Název: STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY | Číslo: 115-7528030277/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 8. 2018 - 3 250,00 CZK 201802 / — / — (1024810942/6100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 7. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
17. 7. 2018 - 20 000,00 CZK 6612301267 / 558 / — (96014-0097829121/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 7. 2018 20 000,00 CZK 6612301267 / 6 / — POLOŽKY PRO NEEXISTU (51-0935388901/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Neexistující účet - číslo účtu 96014-97829121/0710
12. 7. 2018 120 000,00 CZK 12072018 / — / — STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUB (115-3902720297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
senát Hemer