Transparentní účet

Název: Strana soukromníků České republiky | Číslo: 115-8883800277/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 4. 2019 - 49 222,80 CZK 442190002 / 308 / — QUO S.R.O. (303645121/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 4. 2019 500 000,00 CZK 12042019 / — / — STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUB (115-5828550267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU