Transparentní účet

Název: Strana soukromníků České republiky | Číslo: 115-8883800277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 6. 2019 - 8 443,38 CZK 20191592 / — / — (197499887/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 6. 2019 34 000,00 CZK — / — / — STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUB (115-5828550267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
5. 6. 2019 - 15 609,00 CZK 190100195 / 308 / — (252088934/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
4. 6. 2019 - 3 555,00 CZK 190100373 / 308 / — (219815650/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
3. 6. 2019 - 4 000,00 CZK 8 / — / — (241494179/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU