Transparentní účet

Název: Středočeši2012.cz | Číslo: 115-5801560297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 8. 2018 20 000,00 CZK — / — / — TOMŠŮ PATRIK (107-4974850247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
prispevek na hnuti
31. 7. 2018 - 49,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
27. 7. 2018 - 7 500,00 CZK — / — / — STŘEDOČEŠI2012.CZ - PROVOZ (115-5919110267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 7. 2018 - 20,00 CZK — / 898 / — (600214-6110419999/100)
POPLATEK ZA OZNÁMENÍ
17. 7. 2018 4 000,00 CZK 17 / — / — Havelka Vratislav (740716143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Středočeši 2012- finanční dar