Transparentní účet

Název: Sudetikus, z.s. | Číslo: 115-1921640277/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 6. 2018 50,00 CZK 15 / — / — SLÁMKOVÁ LADISLAVA (35-1803290237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Slámková Ladislava
12. 6. 2018 - 4 000,00 CZK 20180013 / 308 / — (211789785/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 6. 2018 50,00 CZK 15 / — / — Jana Táborská (175140726/5500)
Jana Táborská
11. 6. 2018 - 151,00 CZK 9665766 / 1178 / 102013001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20180609 PLATEBNÍ KARTY
0009665766 19 002029
HOSTING.WEDOS http://hostin CZ 33 4125 01** **** *672 VISA 08.06.2018 151,0
8. 6. 2018 - 2 265,00 CZK 2018106 / — / — MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ JESE (5949950267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU