Transparentní účet

Název: SVJ BOŽANOVSKÁ I | Číslo: 107-6571680297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 4. 2018 4 084,00 CZK 234404 / — / — VIRA IVANIVNA KYSELA (670100-2203946735/6210)
VIRA IVANIVNA KYSELAKOVA
FPS S.R.O.
PLATBA BYT C.4, 2344/14 KYSELAKOVI
20. 4. 2018 3 624,00 CZK 234607 / 308 / — KURKA JAROMIR (112367018/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 4. 2018 9 610,00 CZK 23430003 / — / — NEKOLOVA BARBORA (152946479/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 4. 2018 - 1 390,00 CZK 30252821 / 308 / — PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. (19-2784000277/100)
ZALOHA EL. ENERGIE
18. 4. 2018 - 1 490,00 CZK 30252828 / 308 / — PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. (19-2784000277/100)
ZALOHA EL. ENERGIE