Transparentní účet

Název: SVJ BRANDÝS N/L, KAŠTANOVÁ 1482 | Číslo: 43-2046670287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 9. 2018 - 914,25 CZK 18003107 / 308 / — TOMMI-HOLDING, SPOL. S R.O. (7103549081/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Oprava elektroinstalace Kaštanová 1482 Brandýs nad Labem
24. 9. 2018 - 1 690,00 CZK 4496425400 / 308 / 7720000264 ČEZ ESCO, A.S. (5550247/100)
CEZ ESCO, A.S.
SPOLECENSTVI VLASTNI
. 4496425400 4496425400 4496425400 4 PYORD7720000264 150000592
21. 9. 2018 90 231,20 CZK 152916263 / 308 / — USP - SIPO (156080780/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 9. 2018 - 6 559,00 CZK — / — / — Spolecenstvi vlastni (51-7001130298/8060)
ÚHRADA DO JINÉ BANKY
mes. splatka uv.51-7001130298
11. 9. 2018 2 004,00 CZK 148206 / — / — RICHTR JAN (107-5299840217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU