Transparentní účet

Název: SVJ PENÍZOVKOVÁ 308 | Číslo: 115-3317730267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 11. 2018 2 475,00 CZK 3 / — / — Hasmanová Karolína (1800054183/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
16. 11. 2018 3 390,00 CZK 11 / — / — SOCHOR JIŘÍ (43-5595540227/100)
SVJ
Z CK-0000435595540227
15. 11. 2018 3 976,00 CZK 16 / — / — Štětina Jiří,Dr. (557690053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Stetina - sluzby byt 16
12. 11. 2018 3 561,00 CZK 14 / — / — Mariya Timofeeva (365154002/5500)
Mariya Timofeeva
12. 11. 2018 - 4 840,00 CZK 1020180818 / — / — FIRST S.R.O. (3682420267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU