Transparentní účet

Název: SVJ PENÍZOVKOVÁ 308 | Číslo: 115-3317730267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
21. 3. 2019 2 475,00 CZK 3 / — / — Hasmanová Karolína (1800054183/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 3. 2019 4 973,00 CZK 13 / — / — CICHOVSKY MILOSLAV (258028262/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 3. 2019 3 396,00 CZK 5 / — / — Fabián Attila (771796043/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
5
20. 3. 2019 3 556,00 CZK 20 / — / — Klenot Tomáš,PhDr. (774321123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 3. 2019 2 636,00 CZK 12 / — / — Georgiev Pavel (2869126143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY