Transparentní účet

Název: SVJ PENÍZOVKOVÁ 308 | Číslo: 115-3317730267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 7. 2018 1 365,00 CZK 9921014556 / 308 / — T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. (19-2235200217/100)
T-MOBILE CR A.S.
SPOLECENSTVI PENIZOV
DOC. TMCZ20804998912018 VRATKA PREPLATKU SPOLE-0000000538 SPOLECENSTVI PENIZOVKOVA 308
19. 7. 2018 3 549,00 CZK 17 / — / — PELEŠKOVÁ LENKA (115-2330630207/100)
MĚSÍČNÍ NÁJEMNÉ
Z CK-0001152330630207
19. 7. 2018 3 623,00 CZK 9 / — / — DULOVEC MARTIN (115-0820340297/100)
MESICNI ZALOHY A9 - PITKOVICE
Z CK-0001150820340297
19. 7. 2018 4 973,00 CZK 7 / — / — KINASH YULIA (43-6885090257/100)
BYT PITKOVICE
Z CK-0000436885090257
18. 7. 2018 4 137,00 CZK 4 / 308 / — VLASENKO ANTON (269602274/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY