Transparentní účet

Název: SVJ pro dům čp. 262, Větrná, Broumov | Číslo: 115-5859830237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 4. 2019 5 700,00 CZK 2629 / — / — STILLER JOSEF (187341090/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
byt 262/9 Stiller
5. 4. 2019 3 500,00 CZK 2621 / — / — CHEJN JIRI (273037984/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
5. 4. 2019 6 000,00 CZK 2623 / 8 / — BERKA JIRI (273793093/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
4. 4. 2019 3 500,00 CZK 2627 / 558 / — Gocník Pavel (2108492405/2700)
Gocník Pavel
4. 4. 2019 6 000,00 CZK 2626 / 558 / — Gocník Pavel (2108492405/2700)
Gocník Pavel