1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 11. 2019 5 600,00 CZK 26312 / — / — CHLÁDKOVÁ PAVLÍNA (27-0384870207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
12. 11. 2019 - 2 700,00 CZK 196151 / 308 / — (2102498953/2700)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
KED, s.r.o. - Účetnictví 2019 - 01-06
7. 11. 2019 - 10 522,00 CZK 100190309 / 308 / — SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE (115-5859830237/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
Úhrada 1/2 faktury č. 100190309 - TP a TUV - 10/2019 - Tepelné hospodářství Broumov s.r.o.
5. 11. 2019 3 000,00 CZK 26310 / — / — Puhajková Ludmila (2206325053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
I. Puhajkova
5. 11. 2019 5 300,00 CZK 26314 / — / — ŠŤASTNÁ JARMILA (151269891/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Nájem a fond oprav