1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 10. 2019 - 10 355,52 CZK 9999024831 / 308 / — SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE (115-5859830237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Úhrada 1/2 faktury FVS-2019-999-024831 - 24.7.2019 - 11.10.2019 - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s
16. 10. 2019 6 500,00 CZK 26317 / — / 6751262045 SUCHAŇUKOVÁ LUDMIL (155025798/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
najem,fond oprav
7. 10. 2019 3 000,00 CZK 26310 / — / — Puhajková Ludmila (2206325053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
I. Puhajkova
7. 10. 2019 5 300,00 CZK 26314 / — / — ŠŤASTNÁ JARMILA (151269891/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Nájem a fond oprav
4. 10. 2019 - 7 294,50 CZK 100190277 / 308 / — SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE (115-5859830237/100)
ÚHRADA 1/2 FAKTURY Č. 10019027
Úhrada 1/2 faktury č. 100190277 - TP a TUV - 09/2019 - Tepelné hospodářství Broumov s.r.o.