Transparentní účet

Název: SVJ pro dům čp. 263, Větrná, Broumov | Číslo: 115-5859920267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
8. 2. 2019 - 17 540,50 CZK 100190023 / 308 / — SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE (115-5859830237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Úhrada 1/2 faktury č. 100190023 - TP a TUV - 01/2019 - Tepelné hospodářství Broumov s.r.o.
5. 2. 2019 3 000,00 CZK 26310 / — / — Puhajková Ludmila (2206325053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
I. Puhajkova
5. 2. 2019 5 300,00 CZK 26314 / — / — ŠŤASTNÁ JARMILA (151269891/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Nájem a fond oprav
4. 2. 2019 3 885,00 CZK 26316 / 558 / — Vlačiha Jaroslav (798971163/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vlačiha nájem
4. 2. 2019 5 487,00 CZK 26318 / 558 / — Vlačiha Jaroslav (798971163/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vlačiha nájem