Transparentní účet

Název: SVJ pro dům čp. 263, Větrná, Broumov | Číslo: 115-5859920267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 9. 2018 6 500,00 CZK 26317 / — / 6751262045 SUCHAŇUKOVÁ LUDMIL (155025798/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
najem,fond oprav
7. 9. 2018 - 4 235,00 CZK 40208 / — / — (220224735/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PENB Větrná 263 - IR INSPECTIONS s.r.o.
5. 9. 2018 3 000,00 CZK 26310 / — / — Puhajková Ludmila (2206325053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
I. Puhajkova
5. 9. 2018 5 300,00 CZK 26314 / — / — ŠŤASTNÁ JARMILA (151269891/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Nájem a fond oprav
4. 9. 2018 5 000,00 CZK 26311 / — / — Puhajková Ludmila (2206325053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
L Puhajková