Transparentní účet

Název: Technické muzeum Liberec | Číslo: 115-4077710287/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 100,00 CZK 19000345 / 308 / — SODEXO PASS ČESKÁ REPUBLIKA A. (115-3951750257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Faktura AP19000345
15. 8. 2018 100,00 CZK 18002731 / 308 / — SODEXO PASS ČESKÁ REPUBLIKA A. (115-3951750257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Faktura AP18002731
25. 7. 2018 - 4 000,00 CZK — / — / — TECHNICKÉ MUZEUM LIBEREC- Z.S. (115-2427220247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 4. 2018 2 000,00 CZK — / — / — Vohlídalová Věra (606824143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Věra Vohlídalová příspěvek pro muzeum
19. 6. 2017 2 000,00 Kč — / — / — Vohlídalová Věra (606824143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Věra Vohlídalová příspěvek pro muzeum