Transparentní účet

Název: Tělocvičná jednota Sokol Roudnice | Číslo: 115-1268050257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 - 2 070,00 CZK 9006024322 / 308 / — SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ (3507501/100)
VODA KINO
NA CK-0000000003507501
1. 2. 2019 - 18,00 CZK — / 898 / — (600213-0110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001151268050257
1. 2. 2019 - 5 960,00 CZK 7083911900 / 308 / — ČEZ PRODEJ, A.S. (7770227/100)
PLYN KINO
NA CK-0000000007770227
28. 1. 2019 - 182,00 CZK 35571908 / 508 / — OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ (19-0000235061/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
OSA - autorské odměny za filmovou hudbu
21. 1. 2019 - 79,21 CZK 2694182 / 558 / — (10006-0029720001/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
poplatek - Státní fond kinematografie