Transparentní účet

Název: TEREZA GALÁSKOVÁ | Číslo: 35-6281080277/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 4. 2019 100,00 CZK — / — / — Petra Kopecká (4925004001/5500)
Petra Kopecká