Transparentní účet

Název: TERRA MAGNIFICA , nezisková s.r.o. | Číslo: 115-9726600217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 5. 2019 10 000,00 CZK — / — / — TERRA MAGNIFICA, NEZISKOVÁ S.R (35-8964840297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Trojanová Vanda
7. 5. 2019 10 000,00 CZK — / — / — LUŤCHOVÁ ZDEŇKA (51-5653480227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Šteklová Lenka
7. 5. 2019 - 10 000,00 CZK — / — / — LUŤCHOVÁ ZDEŇKA (51-5653480227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
zpět
7. 5. 2019 10 000,00 CZK — / — / — TERRA MAGNIFICA, NEZISKOVÁ S.R (35-8964840297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Šteklová Lenka
7. 5. 2019 8 000,00 CZK — / — / — TERRA MAGNIFICA, NEZISKOVÁ S.R (35-8964840297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Mišková Daniela