Transparentní účet

Název: Tesarčík František | Číslo: 115-9807360227/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 5. 2019 100,00 CZK — / — / — TESARČÍK FRANTIŠEK (115-0879760237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU