Transparentní účet

Název: Tichý Štěpán | Číslo: 115-7561290257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
8. 11. 2018 2 000,00 CZK — / — / — DRÁBEK DANIEL (3853300287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Drábek Dan matur. ples
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
15. 10. 2018 2 000,00 CZK — / — / — Ladislav Černý (1022921876/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Marek Černý
12. 10. 2018 - 12 500,00 CZK 12018 / — / — (2200217473/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Smlouva o spolupráci č. 1/2018 ples 19.1 2019 za třídu 4. B
9. 10. 2018 2 000,00 CZK 20000418 / — / — Ivan Lýsenko-Chvíla (1075309023/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vilém Lýsenko-Chvíla, 4B,