1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 10. 2019 3 000,00 CZK 600580 / — / — Obec Ochoz u Tišnova (1361478389/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
11. 10. 2019 - 1 573,00 CZK 191120 / — / — (163431593/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 10. 2019 - 8 670,00 CZK 2190531 / — / — (5241238514/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10. 10. 2019 6 000,00 CZK 208 / 308 / — Obec Katov (3646884339/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
8. 10. 2019 3 000,00 CZK 532134 / — / — Obec Osiky (1362113349/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
GDPR Osiky