Transparentní účet

Název: Tišnovsko | Číslo: 35-4758080217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 500,00 CZK 211 / 558 / — OBEC KUŘ.JESTŘABÍ (33023751/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
15. 2. 2019 - 6 256,00 CZK — / — / — (2204474063/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 2. 2019 8 349,00 CZK 599794 / — / — OBEC ŘÍKONÍN (22025751/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
15. 2. 2019 20 040,00 CZK 294845 / 308 / — MĚSTYS NEDVĚDICE (7600326604/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 2. 2019 14 520,00 CZK 599930 / — / — OBEC VRATISLÁVKA (31626751/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU