Transparentní účet

Název: TJJ LUCKY Drásov,z.s. | Číslo: 115-6845890217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
22. 11. 2018 400,00 CZK — / — / — Šváb Stanislav (1070632163/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Švábová Zuzana
31. 10. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 84,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY