Transparentní účet

Název: TJJ LUCKY Drásov,z.s. | Číslo: 115-6845890217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 4. 2019 500,00 CZK — / — / — ŠUMBEROVÁ DANIELA (2816315514/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Transparentní účet
8. 4. 2019 - 200,00 CZK 19040310 / — / — (4800048000/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 4. 2019 - 2 520,00 CZK — / — / — (2901200199/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 4. 2019 - 2 520,00 CZK — / — / — (1138737026/3030)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 3. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU