Transparentní účet

Název: TOMÁŠ JANÁČEK | Číslo: 115-3065420237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 2. 2019 200,00 CZK — / — / — FOJTIKOVA STANISLAVA (276284315/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
12. 2. 2019 212,00 CZK — / — / — Hrdličková Radka (2660339113/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Radka Hrdličková
31. 1. 2019 - 49,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
16. 1. 2019 200,00 CZK — / — / — FOJTIKOVA STANISLAVA (276284315/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 1. 2019 - 1 450,00 CZK 20190025 / — / — (1363838309/800)
ÚHRADA DO JINÉ BANKY
FARE SANDÁLE