Transparentní účet

Název: Toryové | Číslo: 107-7678680267/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 5. 2018 - 1 000,00 CZK 9 / 558 / — TORYOVÉ (115-5592390227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 5. 2018 15 000,00 CZK 9 / 558 / — EADGAR, A.S. (107-8959650237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
14. 5. 2018 - 15 000,00 CZK 9 / 558 / — TORYOVÉ (115-5592390227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
21. 2. 2018 - 289,00 CZK 5551605678 / 308 / — (34175028/5500)
DOMENA TOR