Transparentní účet

Název: Transparentní účet | Číslo: 115-4489210297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2019 - 18,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
29. 3. 2019 10 000,00 CZK 1 / — / — PODROUZEK VACLAV (260702201/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vaclav Podrouzek
20. 3. 2019 20 722,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
RICHARD UNRUH
11. 3. 2019 9 075,00 CZK — / — / — UMĚLECKÉ ZVONAŘSTVÍ DYTRYCHOVÁ (115-2264510257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
5. 3. 2019 - 9 075,00 CZK — / — / — UMĚLECKÉ ZVONAŘSTVÍ DYTRYCHOVÁ (115-2264510257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Platba zvony Velke Popovice dle Dodatku DUZ001/2019