Transparentní účet

Název: Transparentní účet | Číslo: 115-3964980297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 4. 2018 2 717,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
31. 3. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2018 - 7,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
13. 2. 2018 5 000,00 Kč 1 / 308 / — GERGEL JIŘÍ ING. C (178913544/600)
INT 13.02.18/11 22 56 0372835
Sponz.. dar gergel