Transparentní účet

Název: TŘI, O.P.S. | Číslo: 107-9459020217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 1. 2019 30 000,00 CZK 63999722 / — / — LABEL DESIGN, A.S. (271629062/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
16. 1. 2019 10 000,00 CZK — / — / — Laboutka Aleš,Ing. (320714053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar Ing. Magdalena Laboutková, K Ořechovce 417, 252 44 Dolní Jirčany
14. 1. 2019 1 000,00 CZK — / — / — Pytlíková Marie (1978614053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
7. 1. 2019 1 000,00 CZK 9 / 558 / — DVOŘÁK JIŘÍ (78-2161850267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
7. 1. 2019 350,00 CZK — / — / — Šimáčková, Ludmila (2100529867/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY