Transparentní účet

Název: TRISIA,a.s. | Číslo: 115-6986100207/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 5. 2018 10 000,00 CZK 740118 / — / — BURDA MARTIN (19-3832670297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
14. 5. 2018 1 000,00 CZK — / — / — SUCHOŇOVÁ RENATA (86-5881550207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
dětem na Sněhurku
30. 4. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
27. 4. 2018 3 000,00 CZK — / — / — HAUEROVÁ STANISLAVA (86-5898760227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU