Transparentní účet

Název: Valenta Ivo | Číslo: 115-4992270297/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2017 - 6,00 Kč — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
17. 10. 2017 - 726 000,00 Kč 17010612 / 308 / — HEXXA.CZ S.R.O. (279029940267/100)
HEXXA.CZ S.R.O.
2017277
16. 10. 2017 651 000,00 Kč 13102017 / 308 / — Valenta Ivo (1040000026/2200)
VALENTA Ivo
Ivo Valenta PMVÚ PD IV BÚ CZK --- KB IV BÚ (volební) CZK
31. 8. 2017 - 12,00 Kč — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
4. 8. 2017 - 924 000,00 Kč 17010399 / 308 / — HEXXA.CZ S.R.O. (279029940267/100)
2017191
HEXXA.CZ S.R.O.