Transparentní účet

Název: VEGALL PHARMA S.R.O. | Číslo: 115-1407030257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 4. 2019 500 000,00 CZK 6636608 / — / — Maranatha z.s. (2111628748/2700)
Maranatha z.s.
Listy naděje, z.ú.
DAR
17. 4. 2019 1 430,00 CZK 132 / 8 / — SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO (107-2404760267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Ivančice
17. 4. 2019 - 26 060,25 CZK 3909004553 / 308 / — (522821041/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 4. 2019 - 32 246,50 CZK 2019070 / 308 / — (246807496/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 4. 2019 - 36 674,00 CZK 19000252 / 308 / — TISKÁRNA V DUBÍ S.R.O. (27-1169930267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU