Transparentní účet

Název: Veleobec sdružených obcí Baráčníků | Číslo: 115-8387830207/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
4. 12. 2018 500,00 CZK — / — / — JUSTYCH KVETOSLAV (109556088/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Cernovice - Justychova
30. 11. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
29. 11. 2018 4 050,00 CZK 443654 / — / — VELEOBEC SD.OB.BARAC (1933920399/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY