Transparentní účet

Název: Veřejná sbírka kostel sv. Václava | Číslo: 115-6996100227/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 4. 2018 500,00 CZK — / — / — LABÍK ALEŠ (78-2466210287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
ODSTARTOVÁNO!