Transparentní účet

Název: Veřejná sbírka | Číslo: 3220287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 0,10 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 7. 2018 0,10 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 6. 2018 0,10 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 5. 2018 0,03 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
23. 5. 2018 11 769,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
VÝBĚR Z POKLADNIČKY Č.1