Transparentní účet

Název: Veřejná sbírka | Číslo: 3220287/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2018 0,01 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
5. 1. 2018 - 11 667,58 Kč 240192 / — / — (248201359/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 12. 2017 0,09 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
22. 12. 2017 1 691,00 Kč — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
JÍVANSKÁ 647
22. 12. 2017 - 75,00 Kč — / 898 / — (6002183110080000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE