Transparentní účet

Název: VERONIKA SCHÜLEROVÁ | Číslo: 115-7812860227/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
10. 1. 2019 - 980,00 CZK — / — / — SCHüLEROVÁ VERONIKA (43-4011040217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Stacionář
30. 11. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
8. 11. 2018 - 1 000,00 CZK — / — / — SCHüLEROVÁ VERONIKA (43-4011040217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Ergoterapie
5. 11. 2018 - 3 000,00 CZK — / — / — SCHüLEROVÁ VERONIKA (43-4011040217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Rehabilitační stacionář