Transparentní účet

Název: VetPark charita | Číslo: 115-5716780287/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
4. 1. 2019 7 277,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
2. 1. 2019 1 000,00 CZK — / — / — KALLUP ŠTĚPÁN (107-6378580227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
za Dafinku, Simbicku a Nelinku
7. 11. 2018 2 678,00 CZK 838010 / — / — Šimon & Šípek s.r.o. (995934329/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
AV Dar - VET PARK 3.Q 2018
26. 10. 2018 1,00 CZK — / — / — Tomáš Janura (1501826016/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
PohLadis Li zvire-pohLadis svou dusi,Laska zije srdicko
15. 10. 2018 400,00 CZK — / — / — MAREK KVĚTOSLAV (27-0418880287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU