Transparentní účet

Název: Vimpersko, z. s. | Číslo: 115-6888500207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 1 800,00 CZK 9 / 138 / — MĚSTO VIMPERK (19-0000722281/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
7. 11. 2018 1 000,00 CZK — / — / — LITVANOVÁ PETRUŠKA (19-4377050217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
6. 11. 2018 2 000,00 CZK 558 / — / — WEINGART MILAN (265221861/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
5. 11. 2018 200,00 CZK — / — / — Švecová Jitka (1046083053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Na červík do kliky
1. 11. 2018 8 560,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI