Transparentní účet

Název: VIRTUÁLNÍ MUZEUM HODIN O.S | Číslo: 43-6685250287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
5. 2. 2019 85,00 CZK — / — / 6685250287 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 50.00%
4. 2. 2019 - 1 674,00 CZK 20180208 / 308 / — (214750309/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
4. 2. 2019 1 674,00 CZK 20180208 / 308 / — Baudisch Miroslav In (924779309/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vratka
31. 1. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
24. 1. 2019 400,00 CZK 450911 / — / — BAUDISCH MIROSLAV (215306883/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Cl. prispevek Baudisch, Korinek