Transparentní účet

Název: VIRTUÁLNÍ MUZEUM HODIN O.S | Číslo: 43-6685250287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 9. 2018 1 200,00 CZK — / — / — FRANTISEK PUBAL (670100-2206839978/6210)
FRANTISEK PUBAL
SPOLEK HOROLOGICKÝ
CL. POPLATEK PUBAL 17, 18, 19
3. 9. 2018 85,00 CZK — / — / 6685250287 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 50.00%
31. 8. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
14. 8. 2018 - 930,00 CZK — / — / — KRÁL PETR (78-1243620217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
3. 8. 2018 85,00 CZK — / — / 6685250287 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 50.00%