Transparentní účet

Název: VOLBA PRO MĚSTO | Číslo: 115-7540820247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 11. 2018 - 79 949,00 CZK 180100244 / 308 / — (802552552/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 11. 2018 - 90 000,00 CZK 180100244 / 308 / — (802552552/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 11. 2018 250 000,00 CZK 100244 / — / — VOLBA PRO MĚSTO (115-7540180227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
5. 11. 2018 - 8 000,00 CZK 180100014 / 308 / — (2906682043/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 11. 2018 - 3 775,00 CZK 180100258 / 308 / — (940940000/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU