Transparentní účet

Název: VOLBA PRO MĚSTO | Číslo: 115-7540180227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
5. 11. 2018 - 250 000,00 CZK 100244 / — / — VOLBA PRO MĚSTO (115-7540820247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 11. 2018 - 3,00 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001157540180227
15. 10. 2018 60 000,00 CZK — / — / — Nováková Gabriela (1141426093/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Gabriela Novakova
12. 10. 2018 80 000,00 CZK 460328122 / 8 / — Veselák Josef (485482123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar pro pol.stranu Volba pro město
12. 10. 2018 110 000,00 CZK 6151157441 / — / — JUNGWIRTHOVÁ ANNA (205411460/600)
INT 11.10.18/22 45 23 0397214