Transparentní účet

Název: VOLBA PRO MĚSTO | Číslo: 115-7540180227/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 7. 2018 2 000,00 CZK 6211271627 / — / — RUDOLF FUTTER (670100-2204799407/6210)
RUDOLF FUTTER
VPM
DAR DLE SMLOUVY
17. 7. 2018 20 000,00 CZK 7710112784 / — / — NETOLICKÝ FILIP (35-1902500287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU