Transparentní účet

Název: VZDĚLÁVACÍ FOND FUTURE GENERATION | Číslo: 558899/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
2. 7. 2018 500 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MINXOVÁ ALENA