Transparentní účet

Název: WEST REALITY s. r. o. | Číslo: 1071070203/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 9. 2018 - 1 120 000,00 CZK 1602 / 308 / — (143119033/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10. 9. 2018 42 750,00 CZK 1814 / 308 / — LINHART JAN (19-5554690237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
RJ - Srby 43
7. 9. 2018 800 000,00 CZK 1602 / — / — ČECHURA LUDĚK (27-7776411757/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
3. 9. 2018 1 700 000,00 CZK 1715 / 558 / — SUSZ MIROSLAV (180520854/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
307121
3. 9. 2018 - 80 000,00 CZK 218033 / 308 / — WEST REALITY S.R.O. (107-9615450287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU