Transparentní účet

Název: ZÁCHRANNÁ STANICE LIPEC, Z.S. | Číslo: 115-6764820217/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 4. 2019 2 500,00 CZK — / — / — SUK VLASTIMIL (115-2834980227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
adopce Henri Sukovi
26. 3. 2019 2 000,00 CZK — / — / — Rana Pavla (2114813746/2700)
Rana Pavla
Záchranná stanice Lipec
Puštík obecný - Servác
25. 3. 2019 2 500,00 CZK — / — / — HÖFER RADEK (107-6406600257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Seth