Transparentní účet

Název: Základní běžný účet | Číslo: 9005-0000228451/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
8. 2. 2019 10 000 000,00 CZK 4134 / 968 / — STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD (19-0000121451/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
6. 2. 2019 - 2 177,85 CZK 1390030915 / 968 / — STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD (19-0000121451/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 2. 2019 - 2 695 263,00 CZK 11016 / 558 / — DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ OBCÍ JABLONE (1301150277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 2. 2019 2 177,85 CZK 1390030915 / 306 / — CESKA POSTA S.P.OZMP (133729903/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
5. 2. 2019 - 8 250,00 CZK 262340 / 558 / — DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ, PŘÍS (43-1229150247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU