Transparentní účet

Název: Základní běžný účet | Číslo: 9005-0000228451/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 9. 2018 - 8 000,00 CZK 262340 / 558 / — DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ, PŘÍS (43-1229150247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 9. 2018 - 35 666,40 CZK 262340 / 558 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NI (27-0630850237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 9. 2018 - 40 118,40 CZK 262340 / 558 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NI (27-0630840207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 9. 2018 8 000,00 CZK 4804823454 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964000277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
DDM VIKYR
18. 9. 2018 52 500,00 CZK 8010154 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964250217/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
ZS PIVOVARSKA