Transparentní účet

Název: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 | Číslo: 27800227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 7. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 6. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 5. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 5. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
29. 5. 2018 - 600,00 CZK 7777 / — / 357 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KORUNOVAČNÍ (51-2510070227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Nováková T., 3.C - ŠD 4-6_2018