Transparentní účet

Název: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 | Číslo: 27800227/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 4. 2018 600,00 CZK — / — / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA KORUNOVAČNÍ (51-2510070227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
VRATKA CHYBNÉ PLATBY
16. 4. 2018 - 200,00 CZK — / — / — (670100-2203166886/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
BOTERO E., 2.A - PŘEPL. ŠD
16. 4. 2018 - 400,00 CZK — / — / — (2900350726/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KOZÁKOVÁ, 1.C - PŘEPL. ŠD
11. 4. 2018 300,00 CZK — / — / — Nová Kateřina (1020235143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
31. 3. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU