Transparentní účet

Název: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 | Číslo: 27800227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 9. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 9. 2018 - 42,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
25. 9. 2018 - 881,00 CZK — / — / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA KORUNOVAČNÍ (51-2510070227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Dobrotka, 8.B - sada PS = 218,- Kč, Vv materiál = 200,- Kč, PS Aj + časopis = 463,- Kč
21. 9. 2018 1 000,00 CZK — / — / — SOUKUPOVÁ KATEŘINA (51-2499250277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
malý kamínek pro Kamínek
19. 9. 2018 1 000,00 CZK — / — / — RAFOTH TEREZA (305469993/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Kaminek - pro deti z Korunky