Transparentní účet

Název: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 | Číslo: 27800227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
8. 1. 2019 400,00 CZK — / — / — Kirschner Thomas (1642209003/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
sbirka Kaminek
8. 1. 2019 - 1 000,00 CZK — / — / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA KORUNOVAČNÍ (51-2510070227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
příspěvek na ŠvP 3.A
19. 12. 2018 5 000,00 CZK 5118123 / — / — Spolek Korunka (9499972001/5500)
Spolek Korunka
Spolek Korunka - příspěvek
30. 11. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
16. 11. 2018 2 360,00 CZK — / — / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA KORUNOVAČNÍ (51-2510070227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
vratka omylem uhrazené platby - Boomwhackers, Kytary.cz