Transparentní účet

Název: Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. | Číslo: 107-9262910267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
4. 2. 2019 33 175,40 CZK 44553382 / 8 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, (107-9262230237/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
10. 10. 2018 117 163,00 CZK 44553382 / 8 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, (107-9262230237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
13. 4. 2018 3 035,32 CZK 44553382 / 8 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, (107-9262230237/100)
PŘEVOD NA FKSP
8. 12. 2017 - 3 000,00 Kč 170100013 / 8 / — (6701002213550515/6210)
REKREACE RAMAJZLOVÁ
31. 10. 2017 - 1 500,00 Kč 8484608495 / 308 / 999900 ČS - PS HROMADNÉ PL. ÚČASTNÍKŮ (271840220297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ZS Strekov