Transparentní účet

Název: Základní umělecká škola | Číslo: 115-7654240267/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 10. 2018 1 500,00 CZK — / — / — Kořenková Dagmar (2110289908/2700)
Kořenková Dagmar
ZU? Vala?ské Klobouky
Kořenkovi Vys.Pole
1. 10. 2018 500,00 CZK — / — / — CRHANOVÁ IRENA (35-1433570257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Drzim pesti! :)