Transparentní účet

Název: Základní umělecká škola | Číslo: 115-7654240267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 2. 2019 2 000,00 CZK 1 / 308 / — PODLAHY ŘEPA S.R.O. (115-0622370217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Podlahy Řepa s.r.o.
31. 12. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 12. 2018 5 000,00 CZK — / — / — FRYZELKA JOSEF - BEDNÁŘSTVÍ (1401142661/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
BEDNAŘSTI Fryzelka
21. 12. 2018 18 917,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MATUŠINEC ZDENĚK
20. 12. 2018 18 640,00 CZK — / — / — VÁCLAV FIALA (222853826/600)
INT 19.12.18/14 39 22 0404991
ZUŠ Val. Klobouky