Transparentní účet

Název: ZÁMEČEK STŘELICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | Číslo: 115-2015180277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 8. 2018 100,00 CZK — / — / — Eva Ptáčková (1008651013/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Děkuji Vám za to, co děláte.
13. 7. 2018 100,00 CZK — / — / — Eva Ptáčková (1008651013/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Děkuji Vám za to, co děláte.
13. 7. 2018 - 679,90 CZK 262100 / 558 / 935 ZÁMEČEK STŘELICE, PŘÍSPĚVKOVÁ (39335641/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
DOPRAVA NA REKREACI MRAKOTIN 8.A13.
13. 7. 2018 - 2 039,70 CZK 262100 / 558 / 934 ZÁMEČEK STŘELICE, PŘÍSPĚVKOVÁ (39335641/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
DOPRAVA NA REKREACI MRAKOTIN 8.A13.
13. 6. 2018 100,00 CZK — / — / — Eva Ptáčková (1008651013/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Děkuji Vám za to, co děláte.