Transparentní účet

Název: Zdrav. nadační fond Královehradec. kraje | Číslo: 107-2508250237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 9. 2018 120 000,00 CZK 9262103279 / — / — Nožičková Jana (2113587214/2700)
Nožičková Jana
nadační fond
21. 8. 2018 150 000,00 CZK 9255103429 / — / — JANČOVÁ KRISTÝNA (35-0341200297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Jančová Kristýna - vrácení stipendia
25. 7. 2018 150 000,00 CZK 9259066091 / — / — Klára Malá (2067182143/5500)
Klára Malá
17. 7. 2018 120 000,00 CZK 9356223294 / — / — ROSETZKA KRISTYNA (259223895/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vraceni stipendia, Kristyna Rosetzka
11. 5. 2018 - 138 069,00 CZK 28813651 / — / — KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ (27-2031110287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Vratka2 - stipendijní programy