Transparentní účet

Název: Země lidí o.p.s. | Číslo: 107-6667310207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 4. 2018 300,00 CZK — / — / — HANA ACHSOVA (670100-2204081577/6210)
HANA ACHSOVA
ZEMĚ LIDÍ O.P.S
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
16. 4. 2018 500,00 CZK — / — / — HERYNEK JIŘÍ (216058922/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
31. 3. 2018 - 255,00 CZK — / — / — (0/100)
BALÍČEK TRANSAKCÍ
31. 3. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
23. 3. 2018 3 000,00 CZK 1 / — / — Vlková Petra,MUDr. (1909023073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY