Transparentní účet

Název: ŽIVÝ ŽAMBERK Z.S. | Číslo: 115-7728240287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
5. 3. 2019 169,00 CZK — / — / 7728240287 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
28. 2. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
8. 2. 2019 - 8 900,00 CZK 22018 / — / — (705705705/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
vratka z programu RR
5. 2. 2019 169,00 CZK — / — / 7728240287 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%