Transparentní účet

Název: ZLÍN 21 | Číslo: 115-7788680217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 4. 2019 - 40 000,00 CZK — / — / — ZLÍN 21 (115-7788670297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 4. 2019 140 000,00 CZK 531223 / — / — VANČURA ČESTMÍR (107-7195030227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
15. 4. 2019 - 14 000,00 CZK — / — / — ZLÍN 21 (115-7788670297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 4. 2019 20 000,00 CZK — / — / — VANČURA ČESTMÍR (107-7195030227/100)
TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ
Z CK-0001077195030227
15. 4. 2019 20 000,00 CZK 46900098 / 8 / — SPUR A.S. (20700661/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU