Transparentní účet

Název: ZLÍN 21 | Číslo: 115-7788680217/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 8. 2018 2 167,68 CZK — / — / — (2100586052/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 8. 2018 - 605 000,00 CZK 2018063 / — / — LITTLE GRETA S.R.O. (107-2821110257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Komunální volební kampaň Zlín 21
14. 8. 2018 300 000,00 CZK 5071976 / — / — Dudák Tomáš,Ing. (1012208073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
podpora hnutí Zlin 21, Tomáš Dudák,5.7.1976,
13. 8. 2018 500 000,00 CZK 23121953 / — / — Vančura Čestmír,Ing. (416612123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
čestmír vančura 23.12.1953