Transparentní účet

Název: ZLÍN 21 | Číslo: 115-7788680217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 195,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 30,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.
30. 11. 2018 - 21,20 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
26. 11. 2018 - 60 000,00 CZK — / — / — ZLÍN 21 (115-7788670297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Převod prostředků z transparentního účtu
6. 11. 2018 - 433 266,00 CZK 2018087 / — / — LITTLE GRETA S.R.O. (107-2821110257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Zlin21_finální faktura